Untitled Document

Startsiden
Nyheter
Stordalsvassdraget
Stordalsvatnet
Bildegalleri
Overnatting

GjestebokDin annonse her?Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside

Nyheter fra Stordalselva

 

- FORHÅNDSSALGET AV FISKEKORT 2006
Trekkingen av fiskekort i nedre del av Stordalselva er nå ferdig...

Resultatet av trekkinga er levert inn på Turistinnformasjonen, og kan fås ved hennvendelse der, tlf 72531777.

De har da også oversikt over ledige kort for hele sesongen.

Det vil bli sendt beskjed, med innbetaling til de som har fått tildelt kort.

- FORHÅNDSALG AV FISKEKORT 2006
Fristen for de som ønsker forhåndskjøp av kort i Åfjord på kommunens fiskevald i Nedre del av Stordalselva, er satt til 10. April. Det må sendes skriftlig bestilling.

PRISER:
15. mai - 1. juni heldøgn, kr 150,00
1. juni - 15. juni heldøgn, kr 300,00
15. juni - 15. juli halvdøgn, kr 150,00
A - kort. Fra kl 17.00 - 02.00.
B - kort fra kl 03.00 - 12.00.
Elva er fredet fra kl 12.00 til kl 17.00.
15. juli - 1. august heldøgn, kr 300,00.
1. august - 31. august heldøgn, kr 200,00.

Depositum på kr 50,00 kommer i tillegg på hvert kort.

Søknad sendes:
Åfjord og Roan Reiselivsforum
v/ Steinar By 7170 Åfjord
e - post: fiskekort@stordalselva.no

- Forhåndssalg av fiskekort 2006
De som ønsker fiskekort i Nedre Stordalselva kommunevaldet, må søke om dette innen 1 April.
Søknad sendes Åfjord og Roan Reiselivsforum v/ Steinar By 7170 ÅFJORD. Mail: fiskekort@stordalselva.no
For innformasjon: Steinar By tlf 91370285.

Vi vil komme tilbake med bilder og rapport fra flommen vi hadde i januar / februar, med 345,9 mm nedbør på tre døgn. Sinnsykt med vann....

- SESONGEN 2005
Ja da er det vel på tide med en rapport fra sessongen som er over.
Det var etter forholdene med mye sol og varmt vær, en bra sesong.

Totalt ble det tatt opp 4900 kg laks i Stordalselva, og 1566 kg laks i Nordalselva. Totalt 6466 kg laks tatt i Åfjord.

Telleren i Støvelfossen viste at det hadde passerte 8410 laks i laksetrappa, ved sesongslutt.

Stammlaksfiske ble også unnagjordt med god hjelp fra frivelige fisker fra hele landet, en STOOR TAKK til dere alle.

Det ble satt ut ca 35 - 40000 laksyngel i elva dette året.

Laksebørsen i øvre del av elva har fungert veldig bra, slik at vi har hatt korrtekte fangst fakta fortløpende, en kjempetakk til dere alle. Får jobbe med og få til laksebørs i hele vassdraget til nest sesong.... Vil også prøve og få til regelmessige oppdateringer.....

I øvre del av Stordalselva ble det tatt 1,5 kg laks pr fiskekort, og 1,2 laks pr fiskekort. Dette er meget bra sett i sammenligning med de øvre elver i landet.

Kommer tilbake med mere nyheter på det nye året....

Ønsker dere alle en GOD JUL og et GODT NYTTÅR. smile

- 1. September
Ja da er denne sesongen over, og det er tid for litt ettertanke..... Det har vært en meget bra sesong, med mye laks... Ikke alle har vært heldige og fått den store fangsten, men stort sett har det vært bra med fangster tross av at det har vært lite vann i perioder.. Kommer tilbake med rapport på tatt kvantum og statestikk senere...
Ei fin avslutning av sesongen for de som var med til slutt, mye vann og bra med fisk...
Laksebørsen for øvre del av stordalselva har fungert bra, alle som har fisket og fått fangst har skrevet seg inn der...
Så har vi desverre det som ikke er så bra da.... Det har blitt tatt to fiskere for ulovlig fiske i elva... Den ene ble tatt for krøking og skading av laks i fredet sone i Ulstadfossern i sone 6, den andre for fiske uten kort i freda tida i Støvelfossen... Begge har bidratt med ei bot til statskassa med kr 5000,00 hver, samt bortvisning fra vassdraget... Det har blitt slik at det er automatisk politiet som tar saken nå når noen blir tatt for ulovligheter, og de blir automatisk bøtelakt med fra 5 - 12000,00 kr, alt etter hva de har gjort....

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste >>

 

Untitled Document

 

Din annonse her?


Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside


Hytteutleie i Stordalen

Fosen Fjord Hotel

Langnesodden Camping