Untitled Document
Startsiden
Nyheter
Stordalsvassdraget
Stordalsvatnet
Bildegalleri
Overnatting

GjestebokDin annonse her?Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside

Øvre Stordalselva

Elva er delt i 9 soner, med 15 kort i hver sone. 18 km lakseførende elvestrekning med varierte fiskemuligheter, alt fra rolige kulper, små stryk og fossefall.


Gode fiskeplasser i elva: Sone 1 – 2 – 3

Sone 1 - Staven
er stilleflytende og har en del gode kulper som : "Bruhølen" og " Løsbakkhølen" Fin fluestrekning.

Sone 2 - By


Sone 2 - By

har den omtalte "Mannskithølen", "Krekkahølen" å "Gråsteinhølen". Sone 3 har i tillegg "Sandgrophølen" som er god fiskeplass. Rolig elv med en del stryk og kulper, fin for flue og markfiske.Sone 3 - Gilde

Sone 3 har i tillegg "Sandgrophølen" som er god fiskeplass. Rolig elv med en del stryk og kulper, fin for flue og markfiske.

Sone 4 - Rømma


Sone 4 - Rømma

Jennyhølen – en av elvas "beste" fluehøler.
Trapphølen – god mark / fluehøl.

Sone 5 - Moan


Sone 5 - Moan

Rundhølen og Langhølen - Her står det mye laks når elva er flommstor.

Ovenfor laksetrappa i sonen ligger "Stranda", hvor det er meget godt fiske inntil ei uke etter flom.

Sone 6 - Årbogen


Sone 6 - Årbogen

Bruhølen - Mye fisk hele sesongen.

Sone 7 - Forfot


Sone 7 - Forfot

Sone 7 - Forfot

Har fine flueplasser med mye fisk.

Sone 8 - Forfot


Sone 8 - Forfot

Sone 8 - Forfot

Ved "Stjern- fossen" (stor foss) finner du en fin fiskekulp. Ellers mange fine kulper på sonen.

Sone 9 - Stjern


Sone 9 - Stjern
Sone 9 - Stjern

Lang sone, som er aktuell etter 20. juli. Variert strekning med stryk og kulper. " Okshølen" og "Petterhølen" er noen av dem.
Det finnes foruten disse fiskeplassene som er nevnt her en mengde med mindre fine plasser med gode muligheter for fin fangst.

For mer info trykk på bildene

Redskap:

Både flue , mark og sluk – fiske

Maks fangst:

1 laks
2 sjøørret
pr. fisker, pr. fiskedøgn

Fangstfakta:

I et normalår er fangsten av laks i hele vassdraget:
Ca 2-3000 små laks, snitt 1,5 kg.
Ca 3-400 laks som er 4,5 kg i snitt.
Den største laksen tatt i siste årene var 19,6 kg (tatt i 1996 )

Untitled Document

 

Din annonse her?


Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside


Hytteutleie i Stordalen

Fosen Fjord Hotel

Langnesodden Camping