Untitled Document

Startsiden
Nyheter
Stordalsvassdraget
Stordalsvatnet
Bildegalleri
Overnatting

Gjestebok



Din annonse her?



Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside

Stordalsvassdraget

Stordalsvassdraget i Åfjord er
kjent som et av landets beste
laksefiskevassdrag.

Samlet fiskestrekning er ca
27 km. Elva er delt inn i tre deler:
Nedre Stordalselva, den er
ca 2 km lang. Stordalsvatnet, det
er ca 7 km langt. 0g
Øvre Stordalselva den er
ca 18 km lang. Laksen går da
opp i fra havet og opp nedre
Stordalselva, igjennom
Stordalsvannet og opp i den
øvre deler av Stordalselva


På sin vandring i vassdraget får den hjelp av 5 laksetrapper til og forsere de verste plassene i elva. Elva er forholdsvis smal, slik at du ikke trenger og være "ekspert " for å fiske i elva.


 

Fiske starter 15. mai og varer til
og med 15. august. De første
2 til 3 ukene i sesongen er det
anbefalt og fiske i den nedre
delen av elva. Etter den tid er
det muligheter til vell så store
fiskeopplevelser i den øvre delen
av vassdraget.

 


Foto: Dette er fra ei åpning av elva den 15 mai. det er en enkel markering med servering av røkt og gravet laks hvert år, til de som er med på åpningsfisket.
Untitled Document

 

Din annonse her?


Hytteutleie,
bondegårdsferie. Les
mer på vår hjemmeside


Hytteutleie i Stordalen

Fosen Fjord Hotel

Langnesodden Camping